Připravujeme nový web www.hotelelma.cz.
Již brzy na této adrese.
Kontaktní telefon: +420 311 623 316